60 miljoner till en ljusare stad – mer pengar till Wadköping

Eftersatt underhåll med fokus på belysningsåtgärder, upprustning av motionsspår och förbättrad service på landsbygden. Det är några av de prioriteringar som kommunledningen gör i Programnämnd Samhällsbyggnad. Programnämnden tilldelades 60 miljoner kronor i form av utökad investeringsbudget med syfte att gå till underhållsinvesteringar och främst belysning i Örebros stadskärna, meddelar kommunen.

– Arbetet med att ta fram underhållsplaner och prioritering i eftersatt underhåll pågår, men genom en förstärkning på 50 miljoner särskilt till belysningsåtgärder så växlar vi redan nu upp arbetet med tryggare miljöer. Bland annat genom belysningsåtgärder runt slottet, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.  

Programnämnd Samhällsbyggnad fördelar 800 000 kronor till Fritidsnämnden och 650 000 kronor till Kulturnämnden för att säkerställa lovverksamheten för barn och unga, för omorganisation av Wadköping och Karslunds programverksamhet samt att kunna utöka öppethållande av teckenspråkig fritidsverksamhet.  

– Det känns väldigt bra att vi kan förstärka programverksamheten i både Karlslund och Wadköping så att platserna fortsätter vara attraktiva besöksmål. Viktiga åtgärder är också upprustningen och utvecklingen av motionsspåren som möjliggörs i årets programplan, säger David Gelinder (KD) presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad. 

källa: Örebro kommun

,