Vaccinationsmottagningen lämnar Boglundsängen – flyttar till Fredsgatan

Onsdag den 1 december är sista dagen som det kommer att vaccineras mot covid-19 i vaccinationsmottagningen på Boglundsängen. Vaccinationsmottagningen kommer nämligen inom kort att flytta till Fredsgatan 27.

Den nya vaccinationsmottagningen är centralt belägen, nära Universitetssjukhuset.

”På så vis är det lämpligt att använda USÖ:s parkering om man behöver ta sig med bil till sin covid-19-vaccination, eftersom nya lokalen är belägen på andra sidan gatan från USÖ” säger vaccinationssamordnaren.

Den nya vaccinationsmottagningen på Fredsgatan 27 kommer att tas i bruk tisdag den 7 december. Den ersätter även vaccinationsmottagningarna som under en tid har funnits på OP vårdcentral samt Tybble vårdcentral.