Forskaren Kristofer Nilsson får del av 50 miljoner

Varje år delar Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, ut pengar i form av anslag till lovande medicinska forskare. SSMF:s Stora Anslag är en en attraktiv forskningsfinansiering som gör det möjligt att driva ett självständigt vetenskapligt projekt i fyra år.

Det är hård konkurrens om anslaget. Totalt var det 153 medicinska forskare som sökte SSMF:s Stora Anslag 2021. Bland dem väljs de åtta främsta ut. En av dem är i år Kristofer Nilsson vid Örebro universitet (längst till vänster, nedre raden). Han ska enligt ansökan undersöka om “ett kärlvidgande läkemedel som vi har utvecklat kan användas för att med större precision behandla organ och vävnad i kroppen som behöver en ökad blodtillförsel”.

Det är SSMF:s granskningsnämnd som ansvarar för urvalsprocessen och efter deras noggranna bedömning stod det klart vilka som skulle få dela på det totala anslagsbeloppet på drygt 50 miljoner kronor.  

källa/ foto: Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

,