Skötseln av Oset och Rynningeviken läggs ut på entreprenad

Skötseln av Oset och Ryningevikens natur- och friluftsområden är säkerställt och från och med 1 januari 2022 tar nya entreprenörer vid och sköter området. Den nya skötseln möjliggörs genom att kommunledningen prioriterar att tillföra medel till Örebro kommuns naturvård.

Det känns väldigt bra att vi från och med årsskiftet har entreprenörer på plats som kan ta hand om skötsel och drift av Oset och Rynningeviken. Vi vet sedan tidigare att det är ett otroligt populärt område och något vi vill värna och utveckla, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad. 

Skötseln av Oset och Rynningeviken är omfattande och innebär bland annat sly röjs i området, toaletter städas, djurhållningen fungerar och att sop- och vedhanteringen tillgodoses.

arkivbild

,