Nu får länet två nya naturreservat

Länsstyrelsen i Örebro län bildar två nya naturreservat, Glottrakärret i Hallsbergs kommun och Skärjenöarna (bilden) som delas av Hällefors och Nora kommun. Dessutom blir två befintliga naturreservat i Askersunds kommun större, Rå uddar och Ödesdovra. Tillsammans motsvarar ytan 209 hektar, informerar länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bildar två nya naturreservat på mark som till största delen ägs av Naturvårdsverket. Glottrakärret är ett stort översvämningskärr med ett mycket rikt fågelliv. Området är sedan tidigare Natura 2000-område. Det här är platsen för den som gillar trollsländor – med 36 kända arter av trollsländor enligt en inventering från 2021. Du kan till exempel få se pudrad kärrtrollslända, bred kärrtrollslända och citronfläckad kärrtroll­slända som är listade i EU:s livsmiljödirektiv (Natura 2000), samt de sällsynta arterna griptångs­flickslända och spetsfläckad trollslända. Det andra nya reservatet är Skärjenöarna med stränder och ett stort antal öar i sjön Skärjen.

I södra länet utvidgas naturreservaten Ödesdovra och Rå uddar vid Vättern. Rå uddar är ett mycket varierat område med klapperstensstränder, barrskogar och lövskogar. Vandringsleden i det befintliga reservatet kommer att förlängas med cirka en kilometer längs med Vätterns strand. På sikt planeras också för bete i delar av reservatet.

– Särskilt roligt är att det välbesökta naturreservatet Rå uddar utvidgas. Initiativet till utvidgningen kommer från markägaren. Det är ett spännande område med varierad natur. Redan idag finns flera leder i området, som nu bli ännu lite större att upptäcka, säger Johan Karlhager, chef Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen.
I Örebro län finns det totalt 291 naturreservat, både statliga och kommunala, och de två nationalparkerna Tiveden och Garphyttan.

källa/ foto: Länsstyrelsen Örebro län