Då öppnas de offentliga toaletterna igen i city

Den 1 januari öppnas de offentliga toaletterna igen. Toaletterna kommer att hållas öppna mellan 10.00 – 19.00 med ökad rondering av väktare och mer städning. Frågan om en långsiktig lösning för driften och hanteringen av de offentliga toaletterna ska utredas under våren.

Sedan slutet av oktober har flera offentliga toaletter i centrala Örebro hållits stängda på grund av att de nyttjades för kriminell verksamhet och inte gick att använda för de behov de är avsedda för. Beslutet togs av ordförande i Tekniska nämnden och avsåg att gälla fram till och med sista december 2021. Kommunledningen; Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har varit tydlig med att frågan hur kommunen ska ha offentliga toaletter framöver skyndsamt måste utredas.

– Frågan om offentliga toaletter har med rätta engagerat örebroarna och jag är glad över att vi nu snabbt har kommit fram till en kortsiktig lösning. Nu får förvaltningen utreda frågan om hur driften och hanteringen av de offentliga toaletterna ska se ut framöver och återkomma med ett förslag som vi får ta ställning till. Målet är att ha tillgängliga och attraktiva toaletter för allmänheten, säger John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

I början av 2021 begärde Tekniska förvaltningen rapporter av både städbolaget, som kommunen anlitar, och Polisen.  Rapporten beskriver problem som permanentboende, hög frekvens av narkotikabruk, skadegörelse, bråk och våldsbrott. När en toalett har stängts tillfälligt tidigare på grund av att de använts för andra ändamål än vad den är till för har problematiken förflyttats till en annan toalett.

– Örebro ska ha tillgängliga offentliga toaletter i centrum. När dessa toaletter behövde stängas på grund av att de nyttjades till kriminella aktiviteter så påverkades tyvärr många av stadens besökare negativt. Därför är det bra att vi nu har en tillfällig lösning på plats så allmänheten återigen har tillgång till offentliga toaletter, säger Jimmy Nordengren (C) kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen.

– Vi vill självklart hitta en långsiktig lösning på det här. Toaletterna har en viktig funktion, men har använts för andra syften än det var tänkt. Parallellt med det här behöver vi tillsammans med andra aktörer också jobba med trygghetsfrågan, säger Marlene Jörhag (KD) kommunalråd och ledamot i Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslås nu besluta att en utredning bland annat ska slå fast hur många toaletter som ska hållas öppna och hur de offentliga toaletterna är bäst organiserade framöver. Utredningen ska återrapporteras till Kommunstyrelsen i maj 2022.

källa/foto: Örebro kommun