Smittspridningen av covid-19 fortsätter öka – uppmanas ta den tredje dosen vaccin

Virusvarianten omikron har nu upptäckts i Sverige. Samtidigt ökar den allmänna smittspridningen i Örebro län. Smittskyddsläkaren uppmanar alla över 65 år att ta tredje dosen vaccin så snart de har möjlighet, meddelar Region Örebro län.

– Utvecklingen med ett ökat antal smittade i länet är bekymmersamt. Det är nu också fler som behöver sjukhusvård för covid-19. I dagsläget vårdas nio personer på något av länets sjukhus, varav en på intensivvårdsavdelning, säger Johanna Furberg, biträdande smittskyddsläkare.

– Vi vet ännu inte om den nya varianten är mer smittsam eller hur skyddet efter vaccination påverkas. Med tanke på att smittspridningen fortsätter att öka i vårt län och att vi nu har en ny virusvariant i Sverige är det oerhört viktigt att alla över 65 år tar sin tredje dos vaccin så snart som möjligt, så att fler åldersgrupper kan följa efter. Det säkerställer att vi får ett bättre skydd i befolkningen, säger Johanna Furberg.