Covid-pass krävs vid evenemang – start i dag den 1 december

Med start i dag, den 1 december, kommer det att krävas uppvisande av giltigt vaccinationsbevis för tillträde till offentliga evenemang. Det gäller till exempel inom områden som idrott och kultur.

Så här skriver Länsstyrelsen i Örebro om vaccinationsbevisen: “Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Från den 1 december ska du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19.

Regeringen har beslutat att införa möjligheten använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Folkhälsomyndigheten har även meddelat föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till dig som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och ytterligare verksamheter. Du som anordnar en allmän sammankomst och offentlig tillställning och som väljer att inte använda dig av vaccinationsbevis ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Om du använder vaccinationsbevis behöver du ändå följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna. 

Syftet med de nya begränsningarna är att minska risken för en ökad smittspridning i samhället”.

källa: Länsstyrelsen Örebro län

, ,