Färdtjänstförares kisspaus blir fråga för Arbetsmiljöverket

“Flera av våra skyddsombud har nu lämnat in skriftlig framställan till sina arbetsgivare där de ställer krav på att våra färdtjänstförare skall kunna gå på toalett på arbetstid under sina körpass”, meddelar nu fackförbundet Transport.

-Arbetsgivarna har inkommit med svar att de lyft frågan med Region Örebro och Länstrafiken och meddelat skyddsombuden att de inte kan göra så mycket åt detta då arbetet är hårt styrt via Beställningscentralen, BC. Våra skyddsombud har nu valt att föra ärendet vidare till Arbetsmiljöverket för hantering, säger Clas Hellsing ombudsman på Transport.

-När en färdtjänstförare behöver gå på toa så skall de meddela BC så att de kan lägga på tid för detta. Det handlar inte om att be om kisstillstånd. Att kunna kissa under tiden du arbetar är en rättighet som vi arbetare har. Vi ska inte behöva be om lov för sånt.

foto: Jan Larsson

,