Moderaterna: Sätt in ordningsvakter på skolorna – “elever får den studiero de har rätt till”

“Allt fler skolor berättar om otrygga miljöer i och kring sina verksamheter”, hävdar Moderaterna i Örebro kommun. Det har fått M att reagera och lämna in ett ledamotsinitiativ till programnämnd Barn och utbildning. I det ledamotsinitiativet föreslår Örebromoderaterna att “kommunen anställer fler ordningsvakter för att kunna öka ronderingen på våra skolor, samt att personal kan ringa in ordningsvakter till verksamheterna vid akutare behov”.

-Flera rektorer har lyft otryggheten kring verksamheterna och vi politiker måste agera, säger Maria Haglund, oppositionsråd (M). Det är bråk, stök och det säljs narkotika på och kring skolor i vår kommun. Vi vill göra det möjligt för skolor att vid behov ha ordningsvakter i verksamheterna så att elever får den studiero de har rätt till. Vi värnar en trygg arbetsmiljön för personal och elever. Ingen ska vara rädd när man är på en skola i Örebro kommun.

foto: Moderaterna Örebro kommun

,