Pernilla Månsson Colt leder En kväll för Nobel

Även i år direktsänder SVT En kväll för Nobel i stället för den inställda Nobelbanketten. Victoria Dyring, Jessika Gedin, Cecilia Gralde och Pernilla Månsson Colt från Örebro kommer under festliga former uppmärksamma årets Nobelpristagare, deras upptäckter och arbete, men också tillsammans med kunniga gäster se vår samtid och blicka framåt. Allt varvat med en rad artistuppträdanden.

5 december till 16 december uppmärksammar SVT årets Nobelpris i en rad program. På grund av den pandemi som fortfarande råder i världen blir det även i år ett annorlunda upplägg. Nobelprisceremonin direktsänds från Blå hallen i Stockholms stadshus. Snillen spekulerar görs digitalt från Studio 2 i Tv-huset och programmet En kväll för Nobel direktsänds från Gyllene salen i Stadshuset, då den traditionella Nobelbanketten är inställd.
– Tittarna får lära känna samtliga pristagare genom våra unika Nobelporträtt där vi också får ytterligare insyn och kunskap om den forskning de prisas för. Vi bjuder på pristagarnas föreläsningar, vetenskapliga samtal, Nobelkonsert och en högtidlig Nobelprisceremoni med mera, säger Per Rådelius, projektledare för SVT:s Nobelsändningar.

källa/foto: SVT/ Maria Östlin
,