Svenska kyrkan i Örebro sätter besökstak – eller kollar vaccinpass

Under advent och jul finns ett extra stort intresse för Örebro pastorats gudstjänster och konserter. Svenska kyrkan i Örebro har beslutat att använda sig av vaccinationsbevis vid de gudstjänster, konserter och andra allmänna sammankomster där bedömningen är att det kommer fler än 100 deltagare.

– Vi kommer börja använda vaccinationsbevis från den 1 december, säger Lisa Pettersson Härdne, administrativ chef.

Samtidigt är vissa kyrkor och lokaler så små att det inte går in så många som 100 personer. Av erfarenhet vet församlingarna också att vissa gudstjänster samlar färre deltagare än så.

Det innebär alltså att det finns träffar, gudstjänster och sammankomster i de olika kyrkorna där vaccinationsbevis inte kommer att användas. I stället ska antalet besökare räknas, så att antalet stannar vid max 100.

– Vi lever i en pandemi och har hela tiden följt restriktioner och rekommendationer så gott vi kan, säger tf. kyrkoherde Anders Lennartsson.