Stort behov av blodgivare innan jul

Blodlagren runt om i landet är i stort behov av påfyllning inför kommande jul- och nyårshelger. -Läkare på landets blodcentraler bedömer att omkring 24 000 personer behöver ge blod under december för att säkra blodtillgången, säger Ingrid Johansson, ordförande GeBlod Kommunikation.

I svensk sjukvård behövs i genomsnitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året om. Eftersom blod bara kan lagras i sex veckor är det viktigt att en jämn ström av blodgivare säkerställer sjukvårdens blodbehov under jul- och nyårshelgerna.

Blodet används till exempel vid cancerbehandlingar, operationer, förlossningskomplikationer och kroniska sjukdomar. Enskilda händelser som till exempel en olycka eller en blödning under en operation kan snabbt minska blodlagret.

foto: Paul Björkman/ Ge Blod