Moderaterna: Pausa snabbussarna – och räkna om underskrifter med krav på folkomröstning

“Vi har tagit del av folkinitiativets namninsamlingar rörande BRT. Efter att ha gjort stickprover på materialet står det klart att det krävs en oberoende granskning. I underlaget finns frågor som det logiskt inte går att få ett svar på”, hävdar Moderaterna i Örebro kommun.

-Att Socialdemokraterna inte ens vill titta på folkinitiativets invändningar är helt obegripligt för mig, säger Anders Åhrlin, oppositionsråd (M).

-När jag tittar på det så är det för mig helt klart att det finns tolkningsutrymme med fördel för folkinitiativet. Därför står det klart för mig att en oberoende granskning behövs särskilt med tanke på Socialdemokraternas bristande intresse för demokrati och för alla de örebroare som skrivit under initiativet.

foto/skiss: Region Örebro län/ Örebro kommun

,