Nu kan personer födda 1961 och tidigare boka den tredje vaccinsprutan

Nu tar Region Örebro län nästa steg när det gäller påfyllnadsdos mot covid-19. Från och med idag 3 december kan nästa grupp i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning erbjudas dos 3. Nu öppnas bokningen för personer från 18 år och uppåt, tillhörande riskgrupper. Dessutom välkomnas personer födda 1961 eller tidigare att boka tid för dos 3, uppger Region Örebro län.

Att nu nästa grupp i vaccinationsprogrammet kan släppas på hänger samman med att regionen har skalat upp kapaciteten när det gäller vaccination. Inför kommande vecka kommer det att finnas drygt 15 000 bokningsbara tider totalt jämfört med innevarande vecka då 13 000 bokningsbara tider funnits tillgängliga för vaccination mot covid-19.
Regionens målsättning är att så många som möjligt ska kunna erbjudas en tredje dos sex månader efter den andra dosen. Med anledning av det finns nu fler bokningsbara tider.

“Vi jobbar för att få en stabil och hållbar organisation för vaccinationen i länet. Jag vill understryka vikten av att vaccinera sig, både för sin egen skull och för andras”, säger Stellan Johansson, vaccinationssamordnare.

källa: Region Örebro län