Fastighetsbolag sätter lökar för ökad mångfald

Under november månad har Futurum Fastigheter planterat drygt 50 000 lökar vid totalt 28 skolor och förskolor. Utöver det har 10 500 lökar planteras i Futurums Fjärilspark i bostadsområdet Rosta. Lökarna planteras för att öka den biologiska mångfalden.

– Insekterna är livsnödvändiga för hela vårt ekosystem. Dom är en del i näringskedjan och viktiga för andra arter, men framför allt så är dom viktiga som pollinerare och för odlandet av grödor. Min önskan är att krokusarna som vi planterar nu ska ge insekterna en ärlig chans att återhämta sig. Och tänk om flera fastighetsbolag ville göra samma sak. Vilken vinst för framtiden, säger Göran Lunander, VD på Futurum.

Våren 2020 startade Futurum projektet Fjärilsparken. Parken, som ligger i bostadsområdet Rosta, anläggs under tre år. Tanken med projektet är att skapa en park där både insekter och kommuninvånare kan trivas. Futurum har under hösten planterat 10 500 lökar i Fjärilsparken, fördelat både i den stora runda planteringen och i gräsmattan. Till våren kommer det gå att njuta av allt från tulpaner i olika färger till krokus och påskliljor i parken, skriver Futurum i ett pressmeddelande. 

källa/ foto: Futurum

,