Nu gäller en app för parkering – nya solcellsdrivna p-automater installeras

Örebro kommun hade tidigare tre appar upphandlade, men nu gäller endast Flowbirds app för betalning av p-plats. Från och med den 8 december har samtliga avtal med tidigare appleverantörer upphört.

– Vi är medvetna om att processen tagit tid, men har nu fått till en enklare lösning med en leverantör, säger Peter Grönlund, enhetschef, Tekniska förvaltningen.

Även på privata parkeringar där Örebro kommun ansvarar för parkeringsövervakningen gäller enbart Flowbird som app. Skyltar från de tidigare appleverantörerna kan fortfarande sitta uppe. Arbete pågår för att ersätta dessa med information om Flowbird.

Privata parkeringar där Örebro kommun inte ansvarar för parkeringsövervakningen har sina parkeringslösningar och de beslutar själva över vilka applikationer som änvänds där. Man kan se vart Flowbird gäller genom att kolla det direkt i kartan med Flowbirdappen.

Betalda biljetter för längre perioder, till exempel 30-dagarsbiljetter för boendeparkering som betalats i appen hos de andra leverantörerna (Easypark, E-parkera och Mobill), kommer att vara giltiga tills utgångsdatumet. Nästa avgift betalas med Flowbirdappen.

Flowbird har även en företagsportal där verksamheter kan hantera all administration för medarbetare som behöver betala parkeringsavgift i tjänsten. För att komma igång med Flowbirds företagsportal kontaktar man Flowbirds kundtjänst.

Arbetet med att ersätta tidigare uttjänta parkeringsautomater har påbörjats i de centrala delarna av Örebro, i zon 1. Arbetet beräknas vara klart efter årsskiftet. Därefter fortsätter arbetet i ytterområdena, zon 2. Totalt rör det sig om cirka 108 st automater. Parkeringsautomaterna kommer ha en tydligare skärm och delvis drivas med solceller.

källa: Örebro kommun

,