Smittspridningen fortsätter öka – “håll avstånd och undvik trängsel”

Smittspridningen fortsätter att öka i Örebro län. Smittskyddsläkaren understryker vikten av att nu hålla avstånd och undvika situationer med trängsel.

I Örebro län fortsätter antalet fall av covid-19 att öka och bland länets 18-34-åringar är det fortfarande bara tre av fyra som tagit två doser vaccin, och var femte person har inte vaccinerat sig alls. Folkhälsomyndigheten presenterade förra veckan förslag till nya åtgärder vid ökad smittspridning och Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare välkomnar beslutet.

– Vi ser behovet av ökade smittskyddsåtgärder. Det är nödvändigt att nu återigen under en period minska antalet kontakter mellan människor så att utvecklingen kan vända och fler kan hinna få en påfyllnadsdos av vaccin.
Region Örebro län inväntar ytterligare nationella föreskrifter och allmänna råd som förväntas komma från Folkhälsomyndigheten inom kort. Tills dess, menar Gunlög Rasmussen, att länsinvånarna redan nu behöver tänka på att framförallt hålla avstånd och undvika situationer med trängsel.

– Det handlar om grundläggande åtgärder och det gäller även om man är vaccinerad. Arbetsgivare bör också se över respektive verksamhet så att större samlingar kan undvikas.

Utöver vaccinationer är det som tidigare viktigt att vara hemma vid symtom och då provta sig för covid-19. Det gäller alla, oavsett vaccinationsstatus. För alla som rest i ett land utanför Norden finns också särskilda rekommendationer kring provtagning, att testa sig så snart som möjligt efter inresa i Sverige, oavsett symtom och vaccinationsstatus.

Antal fall i Örebro län under vecka 48 ökade från cirka 520 till cirka 620. Flest fall finns i åldersgrupperna 6-12 år. Ökningen var dock störst i åldersgrupperna 20-29 år samt 50-69 år. Ännu finns inget konstaterat fall med virusvarianten Omikron i länet. Även provtagningen ökade och under vecka 48 analyserades cirka 15 000 prover i länet. Andelen positiva prover var väsentligen oförändrad mellan vecka 47 och 48.
Sex personer vårdas för covid-19 på länets sjukhus, en av dem på intensivvårdsavdelning.

källa: Region Örebro län