Gratis parkering för anställda i Regionen

Servicenämnden fattade i dag beslut om att förlänga möjligheten för de anställda att parkera avgiftsfritt på Region Örebro läns parkeringar. Avgiftsfriheten gäller till och med den 31 mars år 2022 och beslutet fattades sedan regeringen meddelat att de avser att behålla den skattefria parkeringsförmånen för att på så sätt minska trängseln i kollektivtrafiken.

– Jag hade naturligtvis önskat att pandemin hade utvecklat sig annorlunda men nu ser vi tyvärr att smittspridningen ökar i samhället. I servicenämnden vill vi göra vad vi kan för att underlätta för våra medarbetare att ta sig till arbetet på ett så smittsäkert sätt som möjligt och när vi nu får möjligheten till fortsatt avgiftsfrihet tar vi till vara på den, säger Håkan Stålbert (KD), ordförande i servicenämnden.
,