Nu kan alla boka en tredje dos vaccin – sex månader efter spruta nr 2

“Har det gått minst sex månader sedan dos 2? Då kan du nu boka tid för påfyllnadsdos mot covid-19. Styrgruppen för covidvaccination i Region Örebro län breddar erbjudandet om en tredje dos vaccin mot covid-19 ytterligare och låter nu tidsintervallet styra – oavsett ålder”, meddelar Region Örebro län.

Uppskalningen innebär att det ute i länet nu finns ett par tusen fler bokningsbara tider i snitt per vecka, jämfört med veckorna innan. Och, som vanligt, fylls nya tider på efterhand, så man ska inte ge upp om det är tomt vid den närmaste mottagningen just när man är inne och tittar.

”Dessutom, för de som kan tänka sig att åka en bit för vaccinationen, rekommenderar vi att titta efter tider på övriga mottagningar” säger Stellan Johansson som konstaterar att tillgången på lediga tider kan variera ute i länet.

källa: Region Örebro län