Alfredpris för teckenspråk på biblioteket

Idag, den 10 december, har personalen vid teckenspråksverksamheten på Örebro bibliotek fått Alfredpriset 2021 för sitt arbete med att ständigt förbättra servicen till döva och hörselskadade i Örebro kommun.

Det är Biblioteksutveckling vid Region Örebro län som delat ut sitt sjätte Alfredpris för årets biblioteksbedrift i Örebro län. I år gick priset till Zahra Zandieh, Therése Ärlegård, Frida Karlinen och Elin Nordström som arbetar tillsammans med teckenspråk på Örebro bibliotek.

-Att ha en personalgrupp speciellt avsedd för teckenspråk är en unik verksamhet för Örebro bibliotek. Det finns troligen inget bibliotek i landet som satsar på döva på samma sätt, säger Peter Alsbjer, regionbibliotekarie vid Region Örebro län.

Genom att erbjuda teckenspråkiga och döva örebroare möjligheten att möta teckenspråkig bibliotekspersonal lever kommunen upp till bibliotekslagens krav om tillgänglighet för en viktig målgrupp. Arbetsgruppen gör mycket mer än att finnas tillgängliga för teckenspråkiga biblioteksbesökare; de ser också till att bibliotekets arrangemang tolkas, exempelvis på teckenspråkiga sagostunder. De översätter låneregler till teckenspråk och ger lästips på teckenspråk både på plats, på biblioteken i Örebro och i bibliotekets digitala plattformar.

– Inom teckenspråksverksamheten gör gruppen ett viktigt arbete genom att lyfta frågan om dövkompetens inom biblioteksverksamheten. Deras arbete är en del i vår kompetensutveckling för bibliotekspersonalen eftersom det är viktigt att alla besökare, oavsett språk, ska kunna använda bibliotekets tjänster, säger Lotta Perkiö, enhetschef på Örebro bibliotek.

källa/ foto: Region Örebro län