Här är nya hyran hos Öbo

ÖrebroBostäder AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om en ny hyresnivå för 2022. Från och med 1 januari nästa år höjs hyrorna med 1,9 procent. För bostäder där inte uppvärmning ingår i hyran blir höjningen 1,4 procent, skriver bolaget i en information.

– Förutsättningarna inför årets förhandlingar har varit tuffare än på länge. Omfattande taxeökningar och prisläget på marknaden, i kombination med stora underhållskostnader, gör att vårt behov är större än tidigare år. I och med denna överenskommelse tycker vi att vi hittat en rimlig balans mellan vilka kostnader som finansieras genom ökade hyresintäkter och vilka kostnader som vi behöver hantera genom egna effektiviseringar, säger Ulf Rohlén, vd på ÖBO.

– Vi tycker att hyresuppgörelsen till slut hamnade på en nivå som vi kan acceptera. ÖBO har stora kostnadsökningar för 2022 som måste hanteras och i inledningen av förhandlingarna stod vi långt ifrån varandra. Båda parter har fått kompromissa en hel del för att till slut nå fram till denna överenskommelse, säger Erik Anfält, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

,