Första delen för snabbussarna öppnas för trafik

Från och med torsdag 16 december är alla korsningar på Rudbecksgatan och Universitetsallén öppna för trafik igen. Sträckan kommer att öppnas stegvis under natten till torsdag. “Vi har anpassat gatorna för ett nytt kollektivtrafiksystem med snabbussar – Bus Rapid Transit (BRT). Nu finns två körfält för buss med mittförlagda hållplatser samt två körfält för övrig fordonstrafik, ett i varje riktning”, informerar Örebro kommun.

– Från och med torsdag morgon kommer alla korsningarna längs Rudbecksgatan-Universitetsallén att vara öppna för trafik i alla riktningar igen. Vi vill tacka för visad hänsyn under arbetets gång. Nu öppnar vi igen som planerat, efter att ha anpassat sträckan för snabbussar, säger Philip Kabunga, projektledare för gatuombyggnationen.

– Det befintliga utrymmet i vårt gatu- och trafiksystem kommer inte räcka till om trenden med fler bilar håller i sig. Rudbecksgatan kommer till exempel att ha 5000 fler bilar per dag om trenden håller i sig. I takt med att Örebro växer behöver vi därför hitta effektiva lösningar för människor att transportera sig i staden och en av dessa lösningar är kollektivtrafiksystemet med snabbussar, berättar Henrik Emilsson, projektledare för BRT, Örebro kommun.

källa/ foto: Örebro kommun

,