Misstänkta brister på tre vårdboenden – kommunen agerar

Örebro kommun agerar med direkta åtgärder efter indikationer om brister på totalt tre kommunala vård- och omsorgsboenden. Samtidigt som man säkerställer hyresgästernas vård och omsorg, pågår utredningar för att klargöra vad som hänt.

Örebro kommun har uppmärksammat eventuella missförhållanden på totalt tre kommunala vård- och omsorgsboenden. Upptäckten grundar sig i två anonyma anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den ena anmälan riktar sig mot tre vårdboenden; Södermalmshemmet, Rostahemmet och Jeremiasgården. Den andra anmälan indikerar brister under sommaren 2021 på boendet Jeremiasgården. Kommunen agerar med omedelbara åtgärder för att säkerställa hyresgästernas trygghet, vård och omsorg.

– Vi ser mycket allvarligt på de indikationer vi fått och utreder just nu vad som har hänt. Vårt fokus är precis som alltid att säkra att hyresgästerna får en god omvårdnad och känner sig trygga på boendet, säger Annika Roman, förvaltningschef för Vård och omsorg.

Nu pågår utredningar för att få en klarare bild över vad som hänt och vilka åtgärder som måste anpassas utifrån rådande läge. De direkta åtgärder som tagits för att säkerställa hyresgästers omvårdnad är att man ser över riktlinjer och lokala rutiner, så som rutinerna för upprättande av genomförandeplan och vårdplan samt arbetsrutiner gällande det dagliga arbetet.

källa: Örebro kommun

,