Minnesmärket för homo- och bisexuellas rättigheter på plats

Nu har Örebro fått ett minnesmärke för att uppmärksamma den första demonstrationen i landet för bi- och homosexuellas rättigheter som skedde 1971, som var upprinnelsen till Pride. Minnesmärket symboliserar värdet av mänskliga rättigheter och har varit en önskan från RFSL, som nu blivit verklighet genom en tidigare motion. Märket är placerat i stengrunden på Drottninggatan framför Rådhuset.

Den första demonstrationen för bi- och homosexuellas rättigheter skedde i Örebro den 15 maj 1971, mellan skulpturerna av Karl XIV Johan och Engelbrekt. Minnesmärket avspeglar en historisk betydelse inte bara för Örebro utan blir en symbol för den första Pride-demonstrationen i Sverige. 

– Jag är stolt att över att minnesmärket idag har invigts. Det här är en viktig symbol för Örebro och för människors rättigheter. Nu ger vi passerande möjlighet att stanna upp och påminna sig om frågor som berör demokrati och yttrandefrihet, säger John Johansson (S) Kommunstyrelsens ordförande. 

– Det var en viktig händelse i Sveriges hbtqi-historia, även en viktig händelse i Örebros historia. Det är viktigt att ta tillvara på kunskap och erfarenheter från historiska milstolpar samt att titta tillbaka och reflektera över viktiga händelser i vår historia och hur det har påverkat hur vi lever idag, säger Katrin Lidberg, ordförande i RFSL Örebro. 

– I det offentliga rummet finns många lager av historia gestaltade i form av arkitektur och konst. Detta konstverk gjutet i brons av Edith Hammar är en samtida gestaltning av den betydelsefulla demonstration som ägde rum i Örebro för 50 år sedan. Ur historien lyfts och synliggörs en symbol för allas lika värde och rätt. Det är en fantasirik och kärleksfull skildring av en historiskt viktig händelse som från och med nu kommer möta oss här i vårt gemensamma rum, säger Kata Wennberg, tf. konsthallschef.

källa/ foto: Örebro kommun