Mer studier på distans vid universitetet

“Örebro universitet kommer att öka andelen digital undervisning i början av nästa år. Orsaken är att man vill minska risken för smittspridning genom att dra ner på antalet personer som vistas på campus samtidigt. Men även i fortsättningen kommer studenterna att få delar av sin utbildning på plats”, meddelar universitetet.

– Vi vet att nästa steg i Folkhälsomyndighetens föreslagna plan är att universiteten ska gå över till mer digital undervisning. Det är en stor omställning, så därför tar vi det här beslutet nu, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Beslutet omfattar den första halvan av terminen och gäller 1 januari till och med 28 mars 2022. Det innehåller också strängare regler för utlandsresor i tjänsten.

–  Vi fortsätter också med andra åtgärder för att hjälpa till att minska spridningen av covid-19. Bland annat kommer vi i januari att tillsammans med Region Örebro län erbjuda drop-in-vaccinationer till våra studenter och anställda, säger Johan Schnürer.

källa: Örebro universitet