Antalet smittade i covid-19 fortsätter öka

Antalet fall av covid-19 fortsätter öka i Örebro län. Vecka 50 konstaterades cirka 820 nya fall jämfört med cirka 710 fall veckan innan. Den som är ovaccinerad rekommenderas komma på drop in vid någon av Region Örebro läns vaccinationsmottagningar, meddelar Region Örebro län.

– Antalet prov som tas fortsätter också att öka vilket gör att andelen prover som är positiva för covid-19 ligger på en oförändrad nivå. Förra veckan analyserades nästan 20 000 prover vilket är det högsta antalet analyserade prover under en vecka sedan pandemins start, säger Gunlög Rasmussen, Region Örebro läns smittskyddsläkare