Kulturkvarteret får årets byggnadspris

Vinnaren av 2021 års Örebro kommuns byggnadspris är Kulturkvarteret som rymmer bibliotek, kulturskola, bistro, multiscen och gymnasieskolans estetprogram.

“Kulturkvarteret är Örebros nya mötesplats och utgör den sammanlänkande pusselbiten i ett kvarter fyllt av kultur. På platsen möts tre karaktärsstarka byggnader från olika tidsepoker; Konserthuset, Riksbanken och Kulturkvarteret. Den nya byggnaden knyter ihop bebyggelsen både innehållsmässigt och arkitektoniskt. Byggnadens fasader reflekterar husen intill och vattnet i Svartån och på så vis stärks kopplingen till platsen. Inne i byggnaden omsluts besökaren av varma trämaterial och möter ett rikt innehåll för barn och vuxna. I Riksbankshuset har den tidigare bankhallen blivit konsthall och tillsammans med den nya byggnaden och Konserthuset har Örebro blivit rikare på upplevelser och på möten mellan människor. Kulturkvarteret är därför en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2021”.

källa: Örebro kommun

, ,