Anders Lennartsson är ny kyrkoherde i Örebro pastorat

Örebro pastorats nya kyrkoherde är Anders Lennartsson. Det beslutade ett enhälligt kyrkoråd vid ett extrainsatt sammanträde den 21 december. Anders tillträder tjänsten direkt.

– De tre kandidater som vi arbetat med har varit väldigt bra. Efter en lång process med ett flertal tester, intervjuer, utlåtande från domkapitlet och referenstagning har rekryteringsgruppen bestämt sig för att föreslå kyrkorådet att Anders Lennartsson erbjuds tjänsten, säger Annica Zetterholm, ordförande i rekryteringsgruppen.

– Anders är en öppen, gränsöverskridande och nyfiken teolog med kreativitet och vilja till samverkan. Han har lång erfarenhet av kyrkoherderollen och en stark förmåga att bygga nätverk långt utanför kyrkan. 

källa/ foto: Svenska kyrkan Örebro