Susanne och Håkan är nya kommunalråd för Kristdemokraterna

Nu är det klart vilka som blir nya kommunalråd för Kristdemokraterna i Örebro. Det blir ett delat ledarskap där en enig styrelse har beslutat att ge förtroendet till Susanne Lindholm och Håkan Stålbert.

– Det är mycket glädjande för mig som ordförande att kunna presentera två så kompetenta personer som kommunalråd för Kristdemokraterna. Med gedigen erfarenhet från politik, näringsliv och civilsamhälle kommer de att bidra positivt till Örebros fortsatta utveckling, säger Sven-Erik Sahlén ordförande i Kristdemokraterna Örebro.

Kristdemokraterna väljer ett delat politiskt ledarskap där kommunalråden så snart det är möjligt tar plats i kommunens politiska organ.

– Kommunalråd är ett av de finaste förtroendeuppdrag man kan få och jag ser fram emot att fortsätta det goda arbete som tidigare kommunalråd påbörjat. Det finns samtidigt stora utmaningar som att fler barn behöver kunna gå ur skolan med godkända betyg eller en växande ensamhet och psykisk ohälsa. Jag är också övertygad om kraften i civilsamhället och tror på ett tätare samarbete mellan kommunen och föreningslivet för att mobilisera alla goda krafter, säger Susanne Lindholm.

– Det är ett ärofyllt uppdrag att få arbeta för att Örebro ska utvecklas och vara en plats där människor kan fullfölja sina drömmar, där man vill bo, arbeta och leva ett hållbart liv. Särskilt viktigt framöver är integrationsfrågorna. Att vi skapar en trygg kommun där vi möts över gränser. En kommun med goda livschanser för barn och unga, där skolan är betydelsefull men också möjligheter till aktiv och meningsfull fritid. Där familjer ges stöd att bli sin bästa version säger Håkan Stålbert.

Susanne Lindholm arbetar idag som regionchef på studieförbundet Bilda och har lång erfarenhet av politiska uppdrag samt tidigare arbetat med biståndsfrågor och som hotellchef.

Håkan Stålbert arbetar på Kristdemokraternas riksorganisation, är ordförande i Servicenämnden i Region Örebro län och har tidigare bl.a varit verksamhetschef på kurs- och konferensanläggningar.

källa/ foto: Kristdemokraterna

,