1 860 nya fall av covid-smittade

Under vecka 52 ökade smittspridningen av covid-19 i Örebro län kraftigt – cirka 1 860 nya fall noterades jämfört med drygt 700 fall veckan innan. Flest fall fanns åldersgruppen 20-29 år följt av 30-39 år och 40-59 år. I nuläget behöver tolv personer sjukhusvård för covid-19 varav en person vårdas på intensivvårdsavdelningen.

– Det gör att vi alla nu behöver ställa om mentalt och förhålla oss till det faktum att vi har en virusvariant som är mer smittsam än tidigare. Det är otroligt viktigt att vara hemma vid symtom, att ta prov och att följa de restriktioner som gäller, även om man är vaccinerad, säger Gunlög Rasmussen, Region Örebro läns smittskyddsläkare.

“Antal nya fall är betydligt fler i gruppen ovaccinerade än vaccinerade vilket visar att de som av någon anledning inte vaccinerat sig ännu behöver göra det nu”, menar man från regionen.

I nuläget är 89 procent av länets befolkning vaccinerade med den första dosen, 87 procent vaccinerade med den andra dosen och 35 procent vaccinerade med den tredje dosen.

– Många länsinvånare har vaccinerat sig, men utifrån den mycket höga smittspridning som nu sker behöver fler vaccinera sig. De personer där det gått minst sex månader sedan andra dosen behöver ta en tredje dos snarast för att ha ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, säger Ewa Slätmo, ordförande i styrgruppen för vaccination i Region Örebro län.