Strömsborg tillbaks på ny grund – kommunen söker entreprenör till caféet

Under hösten började renoveringen av den hundraåriga byggnaden Strömsborg i Karlslundsområdet. Byggnaden lyftes då upp och flyttades till en närliggande gräsyta, medan man gjorde en ny grundläggning. Tisdag 4 januari flyttades Strömsborg tillbaka till sin ordinarie plats och kommunen söker nu efter någon som vill hyra byggnaden för caféverksamhet.

Byggnaden har länge varit i behov av renovering. Under hösten flyttades den tillfälligt för att entreprenören skulle kunna göra en ny grundläggning, vilket var det första steget i renoveringen.

– Arbetet har gått bra, så nu går vi in i den andra etappen av renoveringen. I den andra etappen av arbetet kommer vi att renovera ytskikt, göra nya installationer och nödvändiga anpassningar för att förbereda byggnaden för caféverksamhet. Parallellt går vi ut med en intresseanmälan till potentiella hyresgäster, berättar Agneta Lund, projektledare Stadsbyggnad.

Strömsborg har länge varit ett populärt utflyktsmål för örebroare och har stora kulturhistoriska värden. Byggnaden är skyddad i gällande detaljplan, vilket innebär att de åtgärder som genomförs ska göras på ett varsamt sätt för att ta tillvara husets kulturvärden. Ambitionen är att renoveringen ska vara klar under 2023.

– Nu har vi säkrat Strömsborg för framtiden och fortsätter arbetet för att det återigen ska vara möjligt att bedriva en caféverksamhet i byggnaden. Renoveringen av Strömsborg är en del av utvecklingen av hela Karlslundsområdet till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

källa/ foto: Örebro kommun

,