Här kan det bli nytt hotell och nya kontor i Örebro

Just nu pågår samråd för en ny detaljplan i området mellan Vasabron och Östra Bangatan i centrala Örebro. Detaljplanen möjliggör ett nytt hotell och en kontorsbyggnad. Fram till 18 februari har allmänheten möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på orebro.se.

Örebro kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Orgeln 3, 4, 5 och 11 samt fastigheten Barkenlund 11, ett område mellan Vasabron och Östra Bangatan i centrala Örebro.

– Det är två privata aktörer som vill bygga hotell respektive kontor på sina fastigheter och har ansökt om ny detaljplan, så det är två detaljplaner hopslagna till en kan man säga, berättar Frida Hammarlind, planarkitekt.

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i form av ett hotell i 5–10 våningar på fastigheterna Orgeln 3 och 11 samt en kontorsbyggnad i 4 våningar plus takvåning på fastigheten Barkenlund 11.

– Det här är ju en väldigt central plats där mycket människor rör sig, så vi vill nå ut med information om samrådet till allmänheten, så de vet vad som är på gång i området. Även om detaljplanen inte är helt klar än, säger Anders Hagström, ordförande i Byggnadsnämnden. 

Den nya bebyggelsen ska utföras med en hög arkitektonisk kvalitet sett till platsens centrala och exponerade läge i en stadsmiljö med höga kulturvärden. Inom detaljplaneområdet finns flera befintliga byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde, Vasakyrkan, församlingshemmet, Nämndhuset och de så kallade Lamellhusen, tre bostadshus från 1930-talet. Dessa fastigheter får alla ett uppdaterat skydd i den nya detaljplanen.

Detaljplanen innefattar även Vasastrand, området närmast Svartån.

– Här är planen att skapa ett härligt promenadstråk längs ån. Det är en del i kommunens långsiktiga arbete för att göra Svartån mer tillgänglig för alla Örebroare, säger Kemal Hoso, vice ordförande i Byggnadsnämnden. 

Mellan 21 december 2021 och 18 februari 2022 pågår samråd, då har allmänheten möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på orebro.se/detaljplan.

Efter samrådet ska detaljplanen bearbetas utifrån de synpunkter som inkommer och därefter granskas och slutligen antas av Byggnadsnämnden, troligtvis hösten 2022.

källa/ foto: Örebro kommun

,