Terminsstart på universitetet i dag – “på plats på campus minst ett pass i veckan”

Digitala informationspass med tips och trix för livet som student samt aktiviteter i små grupper. Så blir introduktionen för de nya studenter som påbörjar sina studier på Örebro universitet i dag.
– Vi hoppas att alla ska få en riktigt härlig studietid hos oss, säger Ida Björklund på Örebro studentkår.

Målet är att alla studenter ska få vara på plats på campus minst ett pass i veckan.

För att bromsa spridningen av covid-19 har även introduktionen för nya studenter fått anpassas.

– Alla informationsföreläsningar om till exempel studieteknik, akademiskt skrivande och tentamina kommer att genomföras digitalt i stället för på campus, berättar Samuel Sparrow, introduktionsansvarig vid Örebro universitet.

källa: Örebro universitet