Här kan det byggas nytt på Öster – maxhöjd på 16 våningar

Just nu pågår samråd för en ny detaljplan för fastigheten Bensinmotorn 1, ett område längs Rudbecksgatan vid Österplan. Detaljplanen möjliggör bland annat nya bostäder och verksamhetslokaler till en maxhöjd av 16 våningar. Fram till 18 februari finns möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på orebro.se.

Örebro kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Bensinmotorn 1, ett område längs Rudbecksgatan vid Österplan i centrala Örebro, där det tidigare låg en bensinmack.

– Det är ÖBO som äger marken och de vill bygga bostäder här. Men ingenting är klart. Första steget är det vi gör nu, att pröva möjligheterna i en ny detaljplan, säger Niklas Gustafsson, planarkitekt.

Detaljplanen möjliggör för ny bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet till en högsta höjd motsvarande 16 våningar. Planen tillåter bostäder, kontor, vårdverksamhet, verksamhetslokaler för t.ex. butiker, caféer och restauranger samt parkering.

– Det är ju en plats som många passerar och en byggnad som kan komma att synas på långt håll, så vi vill passa på att berätta för Örebroarna om planerna redan nu i ett tidigt skede, när detaljplanen är ute på samråd, säger Anders Hagström, ordförande i Byggnadsnämnden.

Fastigheten Bensinmotorn 1 ingår i ett generellt utvecklingsområde som innefattar Österplan, Cv-området och Pappersbruket där översiktsplanen pekar ut en önskad utveckling från industri och verksamheter till en ny del av innerstaden med ett större inslag av bostäder.

– Den här detaljplanen är en del av vår ambition att stärka Österplans roll som framtida stadsdelscentrum, här kommer man att kunna bo och verka med närhet till allt, säger Kemal Hoso, vice ordförande i Byggnadsnämnden.

Samråd 21 december – 18 februari
Mellan 21 december 2021 och 18 februari 2022 pågår samråd, då har allmänheten möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter på orebro.se/detaljplan.

Efter samrådet ska detaljplanen bearbetas utifrån de synpunkter som inkommer och därefter granskas och slutligen antas av Byggnadsnämnden. Preliminär byggstart för den nya bebyggelsen skulle tidigast kunna ske under 2023.

källa/ foto: Örebro kommun

,