Kommunen köper bemanning för fem miljoner per år – avtal till 2025

Örebro kommun har i upphandling valt Bemannia som leverantör av bemanningstjänsterna chefer, specialister och generalister samt assistenter och administratörer. Bemannia kommer att bistå med konsulter inom dessa områden vid behov, för kortare och längre uppdrag. Avtalet löper till den sista december 2025 och är värt upp till fem miljoner kronor per år, uppger konsultbolaget.