Kommunstyrelsen: Ingen folkomröstning om snabbussarna – för få underskrifter

Kommunstyrelsen i Örebro kommun har i dag fastställt att det inte har inkommit tillräckligt antal namnunderskrifter för att väcka frågan om folkomröstning angående utbyggnaden av BRT med filer för blåljus och kollektivtrafik. Både kommunstyrelseförvaltningen och en oberoende extern part har kontrollerat de inkomna namnunderskrifterna som grund för beslutet.

– Vi kan konstatera att det inte finns tillräckligt stöd för att frågan om folkomröstning ska väckas i kommunfullmäktige. Det innebär också att tidigare beslut att införa BRT hedras och respekteras och som dessutom togs i bred överenskommelse och med klar majoritet, säger John Johansson (S) Kommunstyrelsens ordförande.

– Örebro har utvecklats snabbt under de senaste åren. Som politisk ledning har vi under lång tid tillsammans tagit ansvar för Örebros utveckling och attraktivitet. Då är det viktigt att den breda överenskommelse som fattats om att införa BRT med filer för blåljus och kollektivtrafik fullföljs, säger Jimmy Nordengren (C), vice ordförande i Kommunstyrelsen.

– Kommunstyrelsen beslutade idag att inte väcka frågan om folkomröstning till kommunfullmäktige och vi kan konstatera att tonläget är ganska högt. Det märks att det är valår, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd och ledamot i Kommunstyrelsen.

källa/ foto: Örebro kommun

, ,