Då kommer svar om den tragiska dödsolyckan vid Örebro flygplats

Den 27 januari kommer Statens Haverikommission att ge ett första svar om vad som hände när nio personer omkom vid en olycka på Örebro flygplats sommaren 2021. “SHK har beslutat att presentera en statusrapport. Rapporten innehåller, förutom en preliminär redovisning av händelseförloppet, information om utredningens fortskridande samt delar av det faktamaterial som hittills samlats in”, meddelar myndigheten.