Här är motionsspåren som rustas i år – “främjar rörelse, god folkhälsa och möten mellan människor”

I budget för 2022 görs en satsning på motionsspår där fyra av Örebro kommuns motionsspår rustas upp. Fritidsnämnden har tidigare beslutat att börja arbetet med att rusta upp motionsspåren och för 2022 planeras en historisk satsning. Motionsspåren som planeras att rustas är Markaspåret, Öknaspåret, Sanatoriespåret och Karlslundspåret 

Örebro kommuns motionsspår ska vara trygga och välskötta miljöer för en kostnadsfri och spontan träning och rekreation. Tillgängligheten till trygga motionsspår i alla kommunens väderstreck gör fysisk aktivitet tillgänglig för alla som så önskar. 

– Våra motionsspår är en viktig del för en bra boendemiljö för barn, bidrar till lärandemiljöer för förskolor och skolor, erbjuder aktiviteter oberoende av socioekonomisk ställning och bidrar således till jämlika uppväxtvillkor, säger Jonas Haard (S) Fritidsnämndens ordförande 

Våra motionsspår hjälper till att skapa ett Örebro som främjar rörelse, god folkhälsa och stimulerar möten mellan människor. Motionsspårens placering hjälper också till att bevara och binda samman kommunens grönstruktur. -För att fortsatt främja en positiv utveckling i Örebro behöver vi fortsätta investera i miljöer och mötesplatser som skapar en bredd av fritidsaktiviteter och främja fysisk aktivitet hos våra medborgare, säger Alexandra Royal (C) vice ordförande Fritidsnämnden  

De åtgärder som planeras i de motionsspår som rustas under 2022 är nya spårbäddar, markbelysning och nya belysningsstolpar. Det planeras även för att se över utegymmen i Lillåspåret, Venaspåret, Markaspåret och Öknaspåret.  -Genom dessa upprustningar säkerställer vi tillgängligheten i våra motionsspår för medborgare och har en stor betydelse för folkhälsan. En säker belysning medför också att motionsspåren upplevs som tryggare, säger Ulf Wilnerzon (KD) ledamot Fritidsnämnden.

källa: Örebro kommun/arkivbild Örebrokuriren.se