Klartecken att dela el mellan fastigheter – viktigt steg för ny stadsdel i Örebro

Den 1 januari i år trädde en ny förordning i kraft vilken gör det lagligt att dela energi inom och mellan fastigheter. Detta är en viktig milstolpe för verkställandet av den nya energismarta stadsdelen Tamarinden i Örebro, där energidelning är en central fråga för att skynda på omställningen till hållbara städer.


– Inte minst den här vinterns utmaningar med elpriser och medvetenheten om elförsörjningen visar ytterligare på vikten av att vi både ökar den lokala produktionen av klimatsmart el och samtidigt minskar konsumtionen samt belastningen på stamnätet. Genom utvecklingen av Tamarinden gör vi allt detta samtidigt. Genom smarta lösningar reduceras, produceras, lagras och delas energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Beslutet från regeringen är väldigt välkommet och underlättar den här utvecklingen och omställningen på det sätt vi under lång tid arbetat aktivt för att påverka, säger Ullis Sandberg ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– De nya undantagen är i linje med vad vi hoppats på och för Tamarinden innebär det att den planerade energidelning nu kommer att kunna genomföras mellan byggnader inom fastigheter och förhoppningsvis för hela området, som vi planerat för. Genom att förse stadsdelens fastigheter med solpaneler, batterier och dela överskottsenergi i ett lokalt likströmsnät med hjälp av smart styrning, kommer stadsdelen förse sig själv med förnybar energi och samtidigt hjälpa till att reducera effektuttaget på det koncessionspliktiga elnätet. Detta är en bra lösning för både stadsdelen, staden och klimatet, säger Jenny Källmén, projektledare för Tamarinden.

Utvecklingen av stadsdelen Tamarinden bygger på ett nära samarbete mellan Örebro kommun och byggaktörerna ÖBO, Friendly Building, Magnolia, Serneke och Tornet, samt samarbetspartner Kumbro, E.ON och Epiroc.

– Vi på ÖBO välkomnar de nya undantagen som nu möjliggör delning av energi. Den nödvändiga klimatomställningen är mänsklighetens största utmaning som kräver engagemang, beslutsamhet och fantasi. Tamarinden innefattar alla delar. Byggnader, kvarter och bostadsområden kan därmed bli aktiva delar i energisystemet och bidra till behov som finns både lokalt och nationellt, utan motsättning mellan klimatnytta och affärsnytta. Nästa steg för projektet är att tillsammans med de fyra andra byggaktörerna i Tamarinden ansöka om ett bindande besked från Energimarknadsinspektionen om att gemensamt få bygga och äga detta lokala energinät, med stöd av den nya förordningen, säger Jonas Tannerstad, Chef El & Automation, ÖrebroBostäder AB.

Ambitionen är att Tamarinden kan vara en prototyp för hur vi i Sverige kan bygga mer energismart och därmed bidra till att snabba på klimatomställningen.

Under våren 2022 kommer de första husen i Tamarinden vid Sörbyängen börja anläggas. Stadsdelen kommer växa fram successivt och stå klart 2025.

källa/ foto: Örebro kommun

,