Provtagning för covid enbart för de med symtom – och som ska tillbaka till arbetsplatsen

Smittspridningen i samhället är mycket hög och förväntas öka ytterligare. Det här påverkar viktiga samhällsfunktioner och testkapaciteten nationellt räcker inte till. För att mildra de negativa konsekvenserna i samhället har Folkhälsomyndigheten därför beslutat om förändrade karantänsregler för hushållskontakter och prioriterad testning. Det handlar bland annat om att hushållskontakter till en smittad kan undantas förhållningsregeln att inte gå till arbete och skola. Tiden för den som har covid-19 och behöver stanna hemma minskar från sju till fem dagar.

Den nu ansträngda testningen kommer också att behöva prioriteras ytterligare för allmänheten. Det är bara personer med symtom som har behov av att återgå fysiskt till en arbetsplats som rekommenderas att testa sig. Även elever som går till skola ska testa sig vid symtom.

– Det är viktigt att provtagningen används där den gör störst nytta. Att prioritera provtagningen möjliggör rimliga svarstider. Det innebär visserligen att vi inte kommer att hitta alla fall av smitta. Men riskerna med ökad smittspridning kan delvis hållas nere med andra smittförebyggande åtgärder. Det här handlar om en avvägning där vissa restriktioner nu behöver mildras något för att samhället i stort ska fungera, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.