Så ska plaskdammen i Tegnérlunden räddas – ny teknik testas

“Genom antagande av budget 2022 kommer tekniska nämnden även fortsätta arbetet med vattenlek i Örebro. Tidigare har flera plaskdammar behövt stängas ner på grund av gamla reningssystem. Men under året kommer en satsning göras för att testa en ny typ av rening som möjliggör öppnande av plaskdammen i Tegnérlunden”, meddelar Örebro kommun.

-Det är viktigt att vi gör vad vi kan för att bidra till att skapa bra boendemiljöer och attraktiva lekmiljöer för barns utveckling. Plaskdammarna har varit populära och jag ser fram emot en nyöppning av plaskdammen och en fortsatt utveckling av vattenlek, säger Gun Carlestam Lewin (S) vice ordförande i tekniska nämnden.