Smittspridningen är nu “mycket hög” – tre får intensivvård

Smittspridningen i Örebro län fortsätter att öka och är nu mycket hög. Det medför bland annat att frånvaron av personal, till följd av egen sjukdom, familjekarantän eller vård av barn, påverkar vård och omsorg och andra delar i samhället i hög utsträckning, meddelar Region Örebro län.
– Smittspridningen fortsätter öka trots anpassade rekommendationer kring testning, som innebär att vi fångar färre fall av smitta. Föregående vecka konstaterades mer än 11 100 fall av covid-19 i länet. Flest fall ser vi i åldersgrupperna 6-12 år samt 20-49 år. Provtagningen fortsätter också att öka, trots nya rekommendationer, och under förra veckan analyserades fler än 31 000 prover, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

Den höga smittspridningen påverkar nu också vården på så sätt att fler personer vårdas inneliggande för covid-19. Det handlar både om patienter som är inlagda primärt på grund av covid-19, men även patienter som vårdas av annan orsak och samtidigt har testat positivt för covid-19. Just nu vårdas 29 covid-patienter på vårdavdelning och tre på intensivvårdsavdelning på länets tre sjukhus.

– Den smittspridning vi nu ser innebär att vi behöver räkna med att vi blir exponerade för smitta i många olika situationer, på arbetsplatsen, på aktiviteter och i samhället. Så snart några personer träffas får man räkna med att någon kan vara smittad. Vi behöver hålla nere de fysiska kontakterna i möjligaste mån och på så sätt hjälpas åt att hålla nere smittspridningen, säger Gunlög Rasmussen.

Gunlög Rasmussen understryker vikten av att de nya provtagnings-rekommendationerna följs, så att svarstiderna inte blir för långa och personer som fysiskt behöver vara på sin arbetsplats ska kunna få provsvar i rimlig tid.