Så fördelas ansvaret mellan KDs nya kommunalråd

Nu är tjänstefördelningen klar för Kristdemokraternas två nya kommunalråd. Beslut fattas idag på kommunfullmäktige och de nya kommunalråden börjar sina tjänster den 10 februari. Håkan Stålbert kommer vara Kristdemokraternas partiföreträdare och gruppledare i kommunfullmäktige. Han blir också ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

-Som kommunalråd för Kristdemokraterna vill jag aktivt arbeta för att Örebro ska vara en trygg kommun, där familjer ges stöd att bli sin bästa version. Det handlar om stadens fortsatta utveckling, integrationsfrågorna och att möjliggöra för möten mellan människor, säger Håkan Stålbert.

Susanne Lindholm blir ny ordförande i programnämnd Barn och utbildning efter Marlene Jörhag.

-Jag är oerhört tacksam över möjligheten att få leda arbetet i programnämnd Barn och utbildning. Min företrädare Marlene Jörhag har tillsammans med majoriteten gjort ett gediget jobb med budget och prioriterade satsningar. Dessa tänker jag fortsätta driva mandatperioden ut, säger Susanne Lindholm.

-Vi ser att det finns samhällsutmaningar och skolan är viktig för att människor ska kunna bygga sig ett gott liv. Vi behöver stärka den psykiska hälsan bland unga, men också möjliggöra för medvetna framtidsval. Därför är måluppfyllelse, elevhälsa och studie-och yrkesvägledning det vi vill prioritera under 2022, säger Susanne Lindholm.

Sven-Erik Sahlén, ordförande i Kristdemokraternas partiavdelning i Örebro är glad över de konstruktiva diskussioner som lett fram till tjänstefördelningen.

-Jag är naturligtvis väldigt glad och ser fram mot att nu få alla lagdelarna på plats. Kristdemokraterna har ett starkt team med våra kommunalråd Susanne Lindholm och Håkan Stålbert i spetsen, beredda att göra sitt yttersta för att utveckla Örebro till en god plats att leva och bo i, säger Sven-Erik Sahlén ordförande för Kristdemokraterna i Örebro.

källa/ foto: Kristdemokraterna Örebro kommun/ David Gelinder

,