Liberalerna: Lägg ut gymnasieskolor på intraprenad

Liberalerna i Örebro kommun vill lägga ut en eller flera gymnasieskolor på intraprenad. “Vi har sett många goda exempel av intraprenaderna inom kommunen. Det är dags att gå vidare och nu även införa detta på någon av våra gymnasieskolor. Om det visar sig vara mer framgångsrikt än nuvarande sätt att styra skolorna ser vi gärna att fler gymnasieskolor blir intraprenader på sikt”, säger Karolina Wallström (L) Kommunalråd.

-Intraprenadformen fungerar mycket bra där vi har den idag. Jag ser att detta skulle vara utmärkt att införa även på gymnasiet. Det finns en vilja och det finns kunskap och kompetens för denna driftsform på våra gymnasieskolor. Därför lyfter jag frågan inom Programnämnd Barn och utbildning vid nämndmötet fjärde februari, säger Gunilla Werme, presidieledamot Programnämnd Barn och utbildning.

-Det finns utmaningar att införa intraprenader på gymnasieskolorna då ekonomin inte är i balans. Verksamheten är också komplicerad och mångfacetterad men det gör intraprenadformen extra intressant här. Driv och engagemang vet jag finns och även en längtan att ta större ansvar. Dock måste finansieringsfrågan lösas. Men det måste den ändå för de styrandes budget går inte ihop så detta ger ett utmärkt tillfälle även till det, säger Mats-Olof Liljegren, 2:e vice ordförande Gymnasienämnden.

arkivbild

,