Kortare tid mellan vaccindos 2 och 3

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu alla vuxna från 18 år att ta sin tredje dos vaccin mot covid-19 minst tre månader efter dos två. Det är ett kortare tidsintervall än tidigare. Anledningen är att smittspridningen är väldigt kraftig i hela landet, uppger Region Örebro län.

– Vaccination är främsta skyddet mot covid-19. Det är därför viktigt att så många som möjligt får en tredje dos snarast. Förutom att en påfyllnadsdos förlänger och stärker skyddet mot svår sjukdom ger den tredje dosen även ett ökat skydd mot att smittas och sprida smitta vidare, berättar Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.