V vill stoppa omvandling av Länsgårdens hyresrätter till bostadsrätter

På dagens sammanträde med regionstyrelsen i Region Örebro län så finns det ett ärende uppe angående att omvandla Länsgården Fastigheter ABs allmännyttiga hyreslägenheter till bostadsrätter. “De aktuella lägenheterna ligger inom kvarteret Grillgården, ett attraktivt centralt läge i Örebro. Ett läge som behöver ha kvar hyresrätter istället för att omvandla dessa till bostadsrätter, bostadsrätter som inte alla kommer att ha råd att bo i. Vänsterpartiet i Region Örebro län yrkar avslag på förslaget till omvandling”, skriver partiet i en information.

-Omvandling av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter är inte en väg för framtiden då befintliga bra bostäder försvinner från hyresmarknaden. Utförsäljningar eller omvandlingar av allmännyttiga bostäder drabbar i slutändan hyresgäster negativt. Vi har inga invändningar mot bostadsrätten som boendeform, men motsätter oss denna omvandling. Den ökar boendesegregationen och minskar valfriheten för människor som vill bo i allmännyttans bostäder, för människor som vill hyra istället för att köpa, säger Jihad Menhem, ledamot i regionstyrelsen och oppositionsregionråd för Vänsterpartiet i Region Örebro län.

, ,