Arrangerar konferens om kulturens framtid – “har alltid varit en samlande kraft”

Agenda KULTUR är en tvådagskonferens den 3-4 maj om kultur och kulturpolitik med föreläsningar, workshoppar, panelsamtal och underhållning på Kulturkvarteret i Örebro. Region Örebro län och Kulturnämnden står bakom det nya mötesforumet som är en av flera stödåtgärder i spåren av pandemin.

– Kultur har alltid varit en samlande kraft och med Agenda KULTUR lyfter vi aktuella kulturfrågor, öppnar samtalet och tar tillsammans med deltagarna de första stegen mot framtidens kultur i Örebroregionen, säger Katarina Strömgren Sandh, områdeschef för kultur och ideell sektor, Region Örebro län. Kultur ska vara till för alla, men hur får vi den att bli en angelägenhet för hela samhället?

arkivbild/ Litteraturens lördag
,