Så ska kommunen underlätta för företag – uteserveringar kan öppna den 11 mars

– Vårt näringsliv i Örebro är otroligt viktigt för kommunen och har visat världsklass i kreativitet och omställning under pandemin. Vi är på väg tillbaka med god kraft, men vi ser att delar av näringslivet drabbats särskilt hårt av coronapandemin och där måste vi vara lyhörda och stödja med vad vi kan, säger John Johansson (S) Kommunstyrelsens ordförande.

-Örebro har haft en fantastisk tillväxtresa, företagen investerar som aldrig förr i Örebro, även under pandemin. Vi vill fortsätta vara en attraktiv plats att utvecklas på för våra befintliga företag därför är vi återigen beredda att ge stöd i olika former för att underlätta, säger Jimmy Nordengren (C) Vice ordförande kommunstyrelsen.

– Vi vill skapa riktigt goda förutsättningar för att Örebro kan snabbstarta och fortsätta utvecklas när pandemin avtar. Vi är klara på att talang och kompetensförsörjningen är nyckelfrågor därför beslutade Kommunstyrelsen 2021 att förlänga den stora satsningen på kompetensförsörjning och tillväxt till 2024. Detta gör att vi nu kan växla upp och erbjuda extra insatser redan 2022 till såväl företag som växer som särskilt utsatta branscher och grupper där omställningsbehovet är stort, säger Marlene Jörhag (KD) kommunalråd.

källa/ foto: Örebro kommun/ arkivbild

Exempel på åtgärder för att underlätta för lokala företag:    

  • Avgiften för uteserveringar vill vi ta bort för de första 30 m2 som upplåtes för varje företag.  
  • Säsongen för uteserveringar vill vi ska kunna starta redan 11 mars och vara gratis till 31 mars (tillstånd krävs dock fortfarande).  
  • Exponering utanför butik vill vi under året ska vara gratis (tillstånd krävs dock fortfarande).  
  • För årsavgifter för tillsyn och tillstånd, bygglov, planbesked och kartbeställning finns det en tydlig ambition att vara flexibel utifrån fortsatt möjlighet till förlängd betaltid, uppskov och avbetalning.   
  • Örebro kommun fortsätter också med insatser för att stötta kompetensförsörjningen för företag i tillväxt och särskilt utsatta branscher och grupper där omställningsbehovet är stort. Det så kallade Arbetsmarknads- och tillväxtpaketet är en unik och framåtlutad satsning som sker fram till 2024.  

Örebro kommun vill hjälpa företagen på flera andra sätt och vill därför fortsätta att:  

  • Hantera fakturor så snabbt det går.  
  • Kunna tidigarelägga betalningar för slutförda leveranser.  
  • Tidigarelägga arbeten och beställningar där det är möjligt.  
  • Vi kommer också att ha kvar förhållningssättet att boka om – inte av.