40 miljoner till föreningar och studieförbund

Föreningar, studieförbund och organisationer i Örebro län får dela på nästan 40 miljoner kronor inför nästa år. Det fattade Region Örebro läns kulturnämnd beslut om under onsdagen.

– Det stöd vi beslutade om i dag ger föreningar och andra organisationer förutsättningar att fortsatt kunna bedriva sina verksamheter runt om i länet. Det är viktigt eftersom civilsamhället gör så väldigt mycket gott både för enskilda invånare och för vårt län som helhet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.